wybierz język/choose language: pl en de es fr
AKTUALNOŚCI Z RYNKU CERTYFIKACJI I AUDITINGU ENERGETYCZNEGO
Nowe rozporządzenie w sprawie audytów energetycznych i remontowych
19.05.2020
Dziś weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Program Czyste Powietrze – nowe zasady od 15.05.2020
14.05.2020
W nowym wariancie programu Czyste Powietrze funkcjonują dwa poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony.
Dotacje z podwyższonym poziomem dofinansowania zaczną funkcjonować po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych.
W przypadku poziomu podstawowego roczny dochód beneficjenta w tej grupie nie może przekraczać 100 000 zł, przy czym pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta bez przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.
Wprowadzono dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznej, która tak jak w programie Mój Prąd nie może przekroczyć 5 000 zł.
Dotacje do pomp ciepła uzależniono od ich typu. Na urządzenia o niższej sprawności przysługuje 30% dotacji, o wyżej – 45%. Przy termomodernizacji dotacje pokrywają 30% kosztów.


Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
12.04.2020
W dniu 3 marca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów . Ustawa wprowadza premię remontową dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższą premię termomodernizacyjną przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2020.


Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
30.09.2019
LAWP w Lublinie ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wsparcie można uzyskać na działania związane z głęboką termomodernizacją obiektów, wprowadzeniem technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego, wybudowaniem, przebudowaniem lub wyminą źródła ciepła, w tym zastosowaniem systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii.
Wnioski będzie można składać w terminie od 30.09.2019 r. do 31.10.2019 r. do godziny 15:00:00


Efektywność energetyczna budynków z wielkiej płyty
09.09.2019
Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy, która ma poprawić efektywność energetyczną budynków z wielkiej płyty - wynika z porządku obrad rządu opublikowanego na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nowe przepisy zakładają, że premia dodatkowa byłaby przekazywana wraz z premią termomodernizacyjną po zakończeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do banku kredytującego, w którym zarządzający nieruchomością zaciągnął kredyt. Ma ona wynieść do 50 proc. kosztów wykonania dodatkowego połączenia. Na dodatkową premię w wysokości 10 pp. mogłyby liczyć zarządcy i budynków wielorodzinnych objętych ochroną konserwatorską. Wynika to z faktu, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich obiektach wymagają dodatkowych nakładów związanych z zaleceniami konserwatora.
Jak zaznaczono w projekcie, dofinansowanie będzie można też otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, czyli np. paneli fotowoltaicznych.
Premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.
MIiR, czyli autor projektu, wskazał, że "obowiązujący obecnie sposób wyznaczania wysokości premii termomodernizacyjnej stymulował realizowanie inwestycji o krótszych okresach zwrotu i był odpowiedni w początkowym okresie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, promując wzrost zainteresowania termomodernizacją budynków. Obecnie zainteresowanie to jest na tyle szerokie, że uzasadnione jest promowanie wyłącznie odpowiednio głębokich i kompleksowych termomodernizacji, o dłuższych od kilkuletniego okresach zwrotu".
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej lub po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z zakresem rzeczowym, określonym w dokumentach dołączonych do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej, w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
Przeciętna wysokość premii kompensacyjnej wyniosła w 2018 roku ok. 125,6 tys. zł.
Archiwum wiadomości
Strony archiwalne
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl