wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA
białe certyfikaty
efektywność energetyczna

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

musi być przeprowadzony raz na 4 lata.

Przedsiębiorcy, którzy wykonali pierwszy audyt energetyczny do końca września 2017 roku, w 2021 roku mają obowiązek przeprowadzenia kolejnego audytu oraz powiadomienia o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy uzyskali status dużego przedsiębiorcy po roku 2017.

Koszt audytu energetycznego przedsiębiorstwa

zależy od wielu czynników. Są to między innymi: rodzaj prowadzonej działalności, liczba oddziałów, różnorodność procesów technologicznych, wielkość zużycia nośników energii, powierzchnia budynków.

Ostateczną cenę oraz termin wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, możemy podać po zapoznaniu się z charakterem zakładu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

odejmuje przegląd całej gospodarki energetycznej firmy, poprzez realizację audytów w poszczególnych obszarach:
  • audyt energetyczny procesów technologicznych,
  • audyt energetyczny układów elektroenergetycznych,
  • audyt energetyczny budynków,
  • audyt energetyczny źródeł ciepła,
  • audyt energetyczny sieci ciepłowniczych,
  • audyt energetyczny transportu.
Procedurę audytu energetycznego przedsiębiorstwa kończy wykonanie raportu z przeprowadzonego audytu. Raport zawiera informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego przeprowadzania i dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa przewiduje się kary pieniężne. Kara może wynosić do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Aby uzyskać informacje dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa prosimy o kontakt telefoniczny:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl