wybierz język/choose language: pl en de es fr
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE, AUDYTY ENERGETYCZNE GRYFÓW ŚLĄSKI

Świadectwo energetyczne Gryfów Śląski

: 604-463-707

Audyt energetyczny Gryfów Śląski

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Gryfów Śląski

: 604-443-003


ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU od 400 złAUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU od 1000 złWykonujemy świadectwa energetyczne budynków wszystkich typów na terenie gminy Gryfów Śląski.

Świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego na terenie gminy Gryfów Śląski wykonujemy w terminie do 2 dni.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w 2 egzemplarzach, z uprawnieniami i ubezpieczeniem certyfikatora.

Świadectwa energetyczne wykonane przez naszych certyfikatorów posiadają gwarancję zgodności z przepisami prawa.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Gryfów Śląski.

Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych w gminie Gryfów Śląski.

Audyty energetyczne wykonujemy zarówno w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak i konkursów NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programów Operacyjnych.

Opracowujemy plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach powiatu lwóweckiego oraz całego województwa dolnośląskiego.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej dla obiektów położonych na obszarze gminy Gryfów Śląski.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl