wybierz język/choose language: pl en de es fr
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE GRUNWALD, AUDYTY ENERGETYCZNE GRUNWALD

Świadectwo energetyczne Grunwald

: 604-463-707

Audyt energetyczny Grunwald

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Grunwald

: 604-443-003


ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU od 400 złAUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU od 1000 złWykonujemy świadectwa energetyczne budynków wszystkich typów na terenie gminy Grunwald.

Świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego na terenie gminy Grunwald wykonujemy w terminie do 2 dni.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w 2 egzemplarzach, z uprawnieniami i ubezpieczeniem certyfikatora.

Świadectwa energetyczne wykonane przez naszych certyfikatorów posiadają gwarancję zgodności z przepisami prawa.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Grunwald.

Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych w gminie Grunwald.

Audyty energetyczne wykonujemy zarówno w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak i konkursów NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programów Operacyjnych.

Wykonujemy charakterystyki energetyczne budynków projektowanych na terenie gminy Grunwald.

Każda nasza projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę możliwości wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w ciepło, jaka jest wymagana w rozporządzeniu o projekcie budowlanym.

Aby zamówić świadectwo energetyczne, projektowaną charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny na terenie gminy Grunwald prosimy o kontakt:

604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl