wybierz język/choose language: pl en de es fr
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE GRĘBOCICE, AUDYTY ENERGETYCZNE GRĘBOCICE

Świadectwo energetyczne Grębocice

: 604-463-707

Audyt energetyczny Grębocice

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Grębocice

: 604-443-003


ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU od 400 złAUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU od 1000 złWykonujemy świadectwa energetyczne budynków wszystkich typów na terenie gminy Grębocice.

Świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego na terenie gminy Grębocice wykonujemy w terminie do 2 dni.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w 2 egzemplarzach, z uprawnieniami i ubezpieczeniem certyfikatora.

Świadectwa energetyczne wykonane przez naszych certyfikatorów posiadają gwarancję zgodności z przepisami prawa.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Grębocice.

Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych w gminie Grębocice.

Audyty energetyczne wykonujemy zarówno w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak i konkursów NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programów Operacyjnych.

Opracowujemy plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach powiatu polkowickiego oraz całego województwa dolnośląskiego.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej dla obiektów położonych na obszarze gminy Grębocice.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl