wybierz język/choose language: pl en de es fr
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE, AUDYTY ENERGETYCZNE GODZIESZE WIELKIE

Świadectwo energetyczne Godziesze Wielkie

: 604-463-707

Audyt energetyczny Godziesze Wielkie

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Godziesze Wielkie

: 604-443-003


ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU od 400 złAUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU od 1000 złWykonujemy świadectwa energetyczne budynków wszystkich typów na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego na terenie gminy Godziesze Wielkie wykonujemy w terminie do 2 dni.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w 2 egzemplarzach, z uprawnieniami i ubezpieczeniem certyfikatora.

Świadectwa energetyczne wykonane przez naszych certyfikatorów posiadają gwarancję zgodności z przepisami prawa.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych w gminie Godziesze Wielkie.

Audyty energetyczne wykonujemy zarówno w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak i konkursów NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programów Operacyjnych.

Opracowujemy plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach powiatu kaliskiego oraz całego województwa wielkopolskiego.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej dla obiektów położonych na obszarze gminy Godziesze Wielkie.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl