wybierz język/choose language: pl en de es fr
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE GŁUSZYCA, AUDYTY ENERGETYCZNE GŁUSZYCA

Świadectwo energetyczne Głuszyca

: 604-463-707

Audyt energetyczny Głuszyca

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Głuszyca

: 604-443-003


ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU od 400 złAUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU od 1000 złWykonujemy świadectwa energetyczne budynków wszystkich typów na terenie gminy Głuszyca.

Świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego na terenie gminy Głuszyca wykonujemy w terminie do 2 dni.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w 2 egzemplarzach, z uprawnieniami i ubezpieczeniem certyfikatora.

Świadectwa energetyczne wykonane przez naszych certyfikatorów posiadają gwarancję zgodności z przepisami prawa.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Głuszyca.

Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych w gminie Głuszyca.

Audyty energetyczne wykonujemy zarówno w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak i konkursów NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programów Operacyjnych.

Opracowujemy plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach powiatu wałbrzyskiego oraz całego województwa dolnośląskiego.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej dla obiektów położonych na obszarze gminy Głuszyca.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl