wybierz język/choose language: pl en de es fr
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE GALEWICE, AUDYTY ENERGETYCZNE GALEWICE

Świadectwo energetyczne Galewice

: 604-463-707

Audyt energetyczny Galewice

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Galewice

: 604-443-003


ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU od 400 zł



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU od 1000 zł



Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków wszystkich typów na terenie gminy Galewice.

Świadectwo energetyczne budynku jednorodzinnego na terenie gminy Galewice wykonujemy w terminie do 2 dni.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w 2 egzemplarzach, z uprawnieniami i ubezpieczeniem certyfikatora.

Świadectwa energetyczne wykonane przez naszych certyfikatorów posiadają gwarancję zgodności z przepisami prawa.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Galewice.

Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych w gminie Galewice.

Audyty energetyczne wykonujemy zarówno w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak i konkursów NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programów Operacyjnych.

Opracowujemy plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach powiatu wieruszowskiego oraz całego województwa łódzkiego.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej dla obiektów położonych na obszarze gminy Galewice.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl