wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYTY ENERGETYCZNE, AUDYTY REMONTOWE
audyt energetyczny Warszawa
audyt energetyczny Kielce

Audyt energetyczny

to ekspertyza techniczno-ekonomiczna, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to zespół działań ograniczających marnotrawienie energii w budynku.

Audyt energetyczny wskazuje optymalne przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Optymalizacja dotyczy kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny zawiera analizę wariantów termomodernizacyjnych, polegających na docieplaniu ścian i dachów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, zainstalowaniu zaworów termostatycznych, zastosowaniu automatyki pogodowej, modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowaniu wentylacji mechanicznej, itp. Analizowane są też możliwości zmniejszenia kosztów pozyskania energii poprzez zmianę źródła lub nośnika energii. Rozpatrywana jest również zmiana źródła energii na źródło odnawialne (pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Audyt energetyczny może stanowić podstawę do uzyskania wsparcia finansowego. Dostępnymi źródłami finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych są:
  • premia termomodernizacyjna lub remontowa,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
  • dotacje i pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • dotacje i pożyczki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest audyt energetyczny lub audyt remontowy modernizowanego budynku.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, którzy wcześniej uzyskali audyt energetyczny, następujących obiektów:
  • budynków mieszkalnych niezależnie od formy ich własności (budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie),
  • budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty i bursy szkolne, domu dziecka, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu),
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych (szkoły, budynki biurowe),
  • lokalnej sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza dostarczająca ciepło do budynków z lokalnego źródła ciepła),
  • lokalnego źródła ciepła (kotłownia lub węzeł cieplny, dostarczające nośnik ciepła bezpośrednio do instalacji co i cwu w budynku albo ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła o mocy do 11.6 MW wraz z siecią ciepłowniczą).
Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, a więc: osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia nie przysługuje jednostkom i zakładom budżetowym.

Premia termomodernizacyjna

stanowi do 20% zaciągniętego kredytu, przy czym nie może być większa niż 16% poniesionych kosztów termomodernizacji oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Premia remontowa

może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania przed 14.08.1961 roku. O przyznanie premii mogą się starać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych. Wysokość tej premii stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Innym źródłem finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych może być Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Szczegóły dotyczące konkursów NFOŚiGW można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl, zaś informacje na temat udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW znajdują się na ich stronach internetowych.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem audytu energetycznego lub remontowego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 743-69-38, 604-463-707, 602-220-228, 604-443-003.

Nasi

audytorzy energetyczni

są do Państwa dyspozycji.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl