wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYTY ENERGETYCZNE, AUDYTY REMONTOWE
audyt energetyczny poznań
audyt energetyczny warszawa

Audyt energetyczny

jest dokumentem, którego zakres i formę ściśle określają przepisy prawa.

Audyt energetyczny

wskazuje optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, polegających na ocieplaniu ścian, stropów, podłóg i dachów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, zainstalowaniu zaworów termostatycznych, zastosowaniu automatyki pogodowej, modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowaniu wentylacji mechanicznej, itp.
Analizowane są możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych poprzez zmianę źródła lub nośnika energii. Rozpatrywana jest również możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Audyt energetyczny

stanowi założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny

jest podstawą do zmiany wielkości mocy zamówionej.

Pozytywnie zweryfikowany

audyt energetyczny

lub

audyt remontowy

jest niezbędny do uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej:
 • premia termomodernizacyjna

  stanowi do 20% zaciągniętego kredytu, przy czym nie może być większa niż 16% poniesionych kosztów termomodernizacji oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.
 • premia remontowa

  może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania przed 14.08.1961 roku. Wysokość tej premii stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Audyt energetyczny

jest wymagany w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe w konkursach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Wojewódzkich.

Audyty energetyczne

stanowią niezbędny załącznik do wniosków o finansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich.

Wykonujemy profesjonalne

audyty energetyczne

:
 • budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych;
 • lokalnych źródeł ciepła;
 • lokalnych sieci ciepłowniczych.
Nasi audytorzy energetyczni znajdują się na listach:
 • Zrzeszenia Audytorów Energetycznych,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
 • Certyfikowanych Ekspertów i Audytorów ds. Energetyki.
Wszyscy nasi eksperci posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących audyt energetyczny i/lub remontowy.

Audyty energetyczne

wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
 • ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Wszystkich zainteresowanych wykonaniem audytu energetycznego lub remontowego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl