wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
audyt energetyczny domu
audyt energetyczny budynku jednorodzinnego

W Programie Czyste Powietrze oraz w przypadku ulgi termomodernizacyjnej wykonanie audytu energetycznego stanowi koszt kwalifikowany do kwoty 1000 zł.Szczegółowe informacje dotyczące audytu energetycznego na potrzeby Programu oraz ulgi można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

602 220 228, 604 443 003 lub 604 463 707.Program Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna to dwa instrumentami wsparcia finansowego, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Audyt energetyczny

gwarantuje wykonanie termomodernizacji zgodnie z wymaganiami Programu Czyste Powietrze, a co za tym idzie uzyskanie dofinansowania na maksymalnym poziomie.

Audyt energetyczny

domu jednorodzinnego wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn.zm.).
Przy sporządzaniu

audytu energetycznego

uwzględniamy wartości współczynników przenikania ciepła przegród po modernizacji obowiązujące od roku 2021.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
  • wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła: kotły na paliwa stałe min. klasy 5, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła, wraz z przyłączami;
  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych: docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne - dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki;
W domach nowo wznoszonych dofinansowanie obejmuje zakup i montaż niskoemisyjnych źródeł ciepła, o ile zakupu dokonano do 31.12.2019. Dodatkowo przegrody budynku muszą spełniać wymagania dotyczące izolacyjności termicznej określone w Warunkach Technicznych obowiązujących od 2021 roku

Wysokość dofinansowania dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych:
Kwota miesięcznego dochodu na osobę Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka - uzupełnienie do wartości dotacji Pożyczka - pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 zł do 90% do 10% do 100%
601-800 zł do 80% do 20% do 100%
801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
powyżej 1600 zł do 30% do 70% do 100%
Wysokość dofinansowania dla osób, które rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogły skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej:
Kwota miesięcznego dochodu na osobę Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka - uzupełnienie do wartości dotacji Pożyczka - pozostałe koszty kwalifikowane Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]
do 600 zł do 90% do 10% do 100% nie dotyczy
601-800 zł do 80% do 20% do 100% nie dotyczy
801-1000 zł do 67% do 33% do 100% nie dotyczy
1001-1200 zł do 55% do 45% do 100% nie dotyczy
1201-1400 zł do 43% do 57% do 100% nie dotyczy
1401-1600 zł do 30% do 70% do 100% nie dotyczy
do 15% do 85% do 100% do 85 528
powyżej 1600 zł do 18% do 82% do 100% od 85 528 do 125 528
0% do 100% do 100% ponad 125 528
Minimalna wartość inwestycji wynosi 7 000 zł. Koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze nie mogą przekroczyć 53 000 zł. Dotacje nie podlegają opodatkowaniu.

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem

audytu energetycznego domu jednorodzinnego

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl