wybierz język/choose language: pl en de es fr
ARGOX Sp. z o.o.
Nasza spółka działa w obszarze doradztwa w zakresie poprawy

efektywności energetycznej

oraz

rozwoju niskoemisyjnego

. Ofertę wsparcia merytorycznego dotyczącego oszczędności energii kierujemy do jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Wykonujemy

audyty energetyczne

budynków, źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych. Audyty energetyczne i remontowe sporządzamy na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej, dofinansowania w ramach konkursów NFOŚiGW i WFOŚiGW, finansowania w ramach Funduszy Europejskich.

Opracowujemy

audyty efektywności ekologicznej

oraz audyty energetyczne w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków (konkurs POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1).
Wykonujemy audyty energetyczne na potrzeby RPO na lata 2014-2020 oś priorytetowa Efektywność energetyczna.
Do audytu energetycznego dołączamy efekt ekologiczny, określający ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku realizacji inwestycji termomodernizacyjnej.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy o efektywności energetycznej każde duże przedsiębiorstwo raz na 4 lata ma obowiązek przeprowadzenia

audytu energetycznego przedsiębiorstwa

. Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być wykonany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Sporządzamy

audyty efektywności energetycznej

, niezbędne w przypadku ubiegania się o białe certyfikaty. Audyty efektywności energetycznej opracowujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowujemy

projekty budowlane i wykonawcze

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Specjalizujemy się w projektach termomodernizacji budynków.

Wykonujemy

świadectwa energetyczne

budynków i lokali. Nasi certyfikatorzy energetyczni figurują w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Każde świadectwo energetyczne ewidencjonujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.
Świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne) sporządzamy zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. 2015 poz. 376).
Od początku obowiązywania świadectw energetycznych, wykonaliśmy ponad 8.200 certyfikatów energetycznych obiektów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Opracowujemy charakterystyki energetyczne, stanowiące integralną część projektu budowlanego. Każda nasza

projektowana charakterystyka energetyczna

zawiera analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.
Profesjonalnie opracowana charakterystyka energetyczna pozwala, już na etapie projektowania, przyjąć rozwiązaniu, które w przyszłości zaowocują możliwie najniższym zużyciem energii przez budynek.

Ze szczegółami naszej oferty mogą się Państwo zapoznać na kolejnych stronach naszego serwisu lub pod numerami telefonów:
(22) 743 69 38, 604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl